Pure Expertise de Watersportwinkel

Deutsch
English
Contact
Waarom bij ns kopen?
Voorwaarden
Vragen?
Een ogenblik alsjeblieft....

Wij zoeken de betreffende artikelen en artikelgroepen op!

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, en de toepassing van de door de Watersportwinkel.nl  geleverde producten en/of diensten. de Watersportwinkel.nl is dan ook niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.

De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, en de toepassing van de door de Watersportwinkel.nl  geleverde producten en/of diensten. de Watersportwinkel.nl is dan ook niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 dagen schriftelijk (via e-mail) aan de Watersportwinkel.nl te melden.
Indien het geleverde artikel niet overeenkomt met het bestelde/vermeden artikel op de factuur dient u direct contact op te nemen met de Watersportwinkel.nl . Wij zullen u verzoeken dit artikel te retourneren. En wij zullen er dan zorg voor dragen dat u de gemaakte verzendkosten retour ontvangt en tevens het juiste artikel toegezonden krijgt.
U kunt gn recht doen gelden op artikelen die geleverd zijn en die niet op de factuur staan.

de Watersportwinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit de Watersportwinkel.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

2. Orderacceptatie & aanbiedingen

De ontvangst van het opdrachtbevestigingsformulier houdt in dat de Watersportwinkel.nl bevestigt uw opdracht te hebben ontvangen. De opdrachtbevestiging is echter gn bevestiging van acceptatie van uw bestelling. Uw opdracht wordt eerst nadat de Watersportwinkel.nl de correctheid van de inhoud van uw bestelling heeft geverifieerd, bindend geacht. Indien de Watersportwinkel.nl bij nader inzien van mening is dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal de Watersportwinkel.nl u dit binnen twee werkdagen mededelen en het eventueel door u gestorte bedrag restitueren.

Acceptatie van aanbiedingen leidt niet automatisch tot acceptatie van uw order. Uw order wordt eerst nadat de Watersportwinkel.nl de correctheid van de inhoud van de aanbieding heeft geverifieerd, bindend geacht. Indien de Watersportwinkel.nl bij nader inzien van mening is dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal de Watersportwinkel.nl u dit binnen twee werkdagen mededelen en het eventueel door u gestorte bedrag restitueren.

Fouten in aanbiedingen en in de prijzen of omschrijvingen op de website of in schriftelijke correspondentie als wel als de problemen in leverbaarheid van de producten door onze leveranciers zullen tot aanpassing of ontbinding van de order leiden.

3. Levering

Jet Verzendt - pakketdienst

Termijn voor levering is 1-2 werkdagen indien op voorraad. Levertijd van een artikel dat niet op voorraad is zal worden doorgegeven aan de klant. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een vaste termijn. De uiteindelijke levertijd zal in de regel de 10 werkdagen niet overschrijden, tenzij anders aangegeven of er is sprake van overmacht. Indien de levertijd de 10 werkdagen resp. de opgegeven termijn overschrijdt, zal de Watersportwinkel.nl de consument daarvan in kennis stellen. De consument krijgt dan de mogelijkheid om zonder verdere kosten van de koop af te zien. Eventuele gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.

De door de Watersportwinkel.nl opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat het volledig ingevulde bestelformulier van de koper is ontvangen.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de af te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
de Watersportwinkel.nl draagt nimmer de verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg of bevestiging per e-mail. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.

3.1 Bestellen van C-map kaarten:

Omdat de keuze van de juiste kaart een ingewikkelde zaak is, hebben wij een speciale pagina aangemaakt om u daarbij te helpen.
Hier vindt u alle c-map kaarten die leverbaar zijn. Hier kunt u een keuze maken (voor de betreffende informatiedrager!) en deze kaart bestellen in de catalogus.

LET OP; de bestelde kaart zullen wij speciaal voor u aanmaken (maatwerk). Verkeerd bestelde kaarten kunnen wij daarom dan ook NIET terugnemen. Denk er dus goed om dat u de juiste kaarten op de juiste informatiedrager bestelt!

Als u het gewenste kaartje in de winkelwagen heeft gedaan dan kunt u nogmaals controleren of dit de juiste is op het bestelformulier. Zodra u akkoord geeft is de koop bindend en zal bovenstaande regel in werking treden.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeldt op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen aan de consument terugbetaald.

Kortingscondities

Zodra het bestelde bedrag boven de € 500 komt zullen er op een groot aantal artikelen uit ons assortiment een korting gegeven worden. Dit gaat geheel automatisch. Als u inlogt met uw code dan ziet u gelijk de prijzen die voor u van toepassing zijn. Deze speciale kortingen gaan pas in n een eerste bestelling. Dus al zou uw eerste bestelling € 1000,- zijn dan krijgt u pas bij uw tweede bestelling de kortingen. Heeft u al bv. vijf keer iets besteld maar tezamen hebben deze een waarde van bv € 450 dan zijn de kortingen nog niet van toepassing.

Verzendkosten en betaalwijze

Algemeen
Zodra u een van deze artikelen bestelt ziet u in uw bestelformulier de eventuele verzendkosten.
U kunt betalen via iDeal, door overmaken via de bank of bij afhalen.
Zonodig geven wij de koper eerst een opgaaf van de verzendkosten voordat de bestelling in behandeling genomen wordt.

Nederland
Binnen Nederland zal er altijd tenminste verzendkosten a € 6,50 incl. BTW op de factuur in rekening gebracht worden.
Let op: voor zware of grote producten zoals bijvoorbeeld omvormers boegschroeven en accu's dienen wij meer verzendkosten in rekening te brengen in verband met het gewicht.

Toeslag op verzendkosten overige landen:

Belgi4.00
Duitsland5.00
Frankrijk20.00
Oostenrijk16.00
Spanje20.00
Verenigd koninkrijk20.00

Betalingen via iDeal zijn alleen mogelijk in Nederland

5. Garantie

de Watersportwinkel.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Indien van toepassing op het betreffende artikel wordt de garantie verstrekt welke de fabrikant aan de Watersportwinkel.nl verstrekt. Op overige artikelen geldt een garantie gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie zal de Watersportwinkel.nl de klacht beoordelen. Indien deze gegrond blijkt zal de Watersportwinkel.nl het artikel binnen redelijke termijn na ontvangst van het artikel in een redelijke of de nog bruikbare originele verpakking, herstellen of vervangen.

Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Watersportwinkel.nl consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, dan wel consument aan de Watersportwinkel.nl geen gelegenheid of tijd heeft gegeven voor onderzoek en herstel van het gebrek.

Niet-goed-geld-terug garantie: de Watersportwinkel.nl biedt u de mogelijkheid om het door u gekochte artikel binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren indien het niet aan uw verwachtingen voldoet, mits ongebruikt en in originele verpakking. U dient dit binnen deze 7 dagen schriftelijk aan de Watersportwinkel.nl aan te geven. Zodra de Watersportwinkel.nl het artikel retour heeft ontvangen zal het goederenbedrag aan u terugbetaald worden. De kosten voor de retourzending zijn voor de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen

Verzendkosten die gemaakt worden voor retourneren van het product die zelf door de klant verkeerd besteld is of niet aan de wensen voldoet zijn dus voor rekening van de koper.

Mocht u n deze 7 dagen schriftelijk reageren dan kunt u het betreffende artikel alsnog retourneren. Wij brengen dan echter re-stockingskosten in rekening van 15% van het artikelbedrag

6. Aansprakelijkheid

Indien de door de Watersportwinkel.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de de Watersportwinkel.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Watersportwinkel.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Dit is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

7. Vragen en klachten

Heeft u vragen en/of klachten of op-/ en aanmerkingen? Onze helpdesk is u graag van dienst. U kunt de Watersportwinkel.nl bereiken via de contactpagina. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.
Kijk ook eens op pagina 'Veel gestelde vragen'.

Dit alles nadrukkelijk onder voorbehoud van typefouten, de afbeeldingen bij de producten kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. U kunt hier geen aanspraak op maken.

Privacy policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Watersportwinkel.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u een verzoek indienen door een email te sturen naar info@dewatersportwinkel.nl voor het verwijderen van deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

de Watersportwinkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
de Watersportwinkel.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
de Watersportwinkel.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
de Watersportwinkel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

de Watersportwinkel.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar.

Delen met anderen

de Watersportwinkel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de Watersportwinkel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens door een email te sturen naar info@dewatersportwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. de Watersportwinkel.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. de Watersportwinkel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

de Watersportwinkel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dewatersportwinkel.nlde Watersportwinkel.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.